شعار سال 1400
استفاده از ماسک
دیابت
تداوم واکسیناسیون
نمونه گیری
عکس شبکه بهداشت ودرمان فومن
مراکز واکسیناسیون

اخبار اختصاصی

پلمپ یک واحد صنفی متخلف کلوچه پزی در شهرستان فومن

پلمپ یک واحد صنفی متخلف کلوچه پزی در شهرستان فومن

1400/09/09
تاثیر تغذیه بر تقویت سیستم ایمنی بدن در فصول سرد سال

تاثیر تغذیه بر تقویت سیستم ایمنی بدن در فصول سرد سال

1400/09/08
برگزاری جلسه تعیین اولویت های پژوهشی در راستای اهمیت و شناسایی  نیازهای شهرستان

برگزاری جلسه تعیین اولویت های پژوهشی در راستای اهمیت و شناسایی نیازهای شهرستان

1400/09/02
برگزاری جلسه روند اجرای برنامه مداخلات اجتماع محور در حوزه  سلامت اجتماعی

برگزاری جلسه روند اجرای برنامه مداخلات اجتماع محور در حوزه سلامت اجتماعی

1400/09/01
انجام غربالگری خطرسنجی بیماریهای قلبی وعروقی در شبکه بهداشت فومن

انجام غربالگری خطرسنجی بیماریهای قلبی وعروقی در شبکه بهداشت فومن

1400/08/27
جلسه توجیهی آموزش اهمیت برنامه اهمیت برنامه مکمل یاری آهن وویتامین Dدردانش آموزان مقاطع متوسطه اول ودوم شهرستان فومن

جلسه توجیهی آموزش اهمیت برنامه اهمیت برنامه مکمل یاری آهن وویتامین Dدردانش آموزان مقاطع متوسطه اول ودوم شهرستان فومن

1400/08/25
کمیته درون بخشی و برون بخشی بمناسبت هفته روان ۲۴_۱۸مهرماه

کمیته درون بخشی و برون بخشی بمناسبت هفته روان ۲۴_۱۸مهرماه

1400/07/18
روز جهانی تغذیه باشیر ولبنیات

روز جهانی تغذیه باشیر ولبنیات

1400/07/11
بازدید از مراسم اربعین حسینی توسط کارشناسان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن

بازدید از مراسم اربعین حسینی توسط کارشناسان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن

1400/07/05
برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن

1400/07/04
چطور میزان آرسنیک برنج را کاهش دهیم ؟

چطور میزان آرسنیک برنج را کاهش دهیم ؟

1400/05/03
آرشیو
آرشیو