شعار سال 1400
استفاده از ماسک
تداوم واکسیناسیون
نمونه گیری
عکس شبکه بهداشت ودرمان فومن

اخبار اختصاصی

خرید4 دستگاه دیالیز در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

خرید4 دستگاه دیالیز در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

1400/06/25
پلمپ یک واحد صنفی رستوران در فومن 

پلمپ یک واحد صنفی رستوران در فومن 

1400/06/08
چطور میزان آرسنیک برنج را کاهش دهیم ؟

چطور میزان آرسنیک برنج را کاهش دهیم ؟

1400/05/03
آرشیو
آرشیو